Powrót

Relacja z konferencji AEPO-ARTIS Standing Committee

6 kwietnia w Brukseli podczas corocznego spotkania  AEPO- ARTIS Standing Committee – Dyrektor STOART – Agnieszka Parzuchowska-Janczarska przedstawiła prezentację na temat ochrony praw do artystycznych wykonań w sektorze audiowizualnym w Polsce.
Wskazała również kierunki zmian, które powinny być wdrożone, aby ochrona artystów była efektywna i odzwierciedlała współczesne sposoby korzystania z artystycznych wykonań, w szczególności poprzez zagwarantowanie artystom niezbywalnego prawa do stosownego wynagrodzenia za korzystanie z wykonań w taki sposób aby każdy miał do nich miejsce w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz na polu reemitowanie.

http://www.aepo-artis.org/