Powrót

STOART nieobecny na V Europejskich Targach Muzycznych - CO JEST GRANE 2015

Z przykrością i rozczarowaniem zmuszeni jesteśmy poinformować wszystkich Szanownych Członków i Sympatyków naszej Organizacji, że z niezależnych od nas przyczyn STOART nie weźmie udziału w tegorocznych Europejskich Targach Muzycznych - CO JEST GRANE 2015.

Europejskie Targi Muzyczne- CO JEST GRANE 2015, organizowane są w PKiN w dniach 27-29 listopada 2015 r. STOART, pomimo że jak co roku przygotowywał swój udział w Targach, nie otrzymał od organizatora imprezy - Agory S.A. zaproszenia.

Na pytanie o przyczyny wyeliminowania największej na polskim rynku muzycznym organizacji zrzeszającej artystów i chroniącej ich prawa z grona uczestników Targów przedstawiciele Agory udzielili nam informacji o klauzuli ?wyłączności? w umowie o uczestnictwie w imprezie ze ZPAV (Związek Producentów Audio Video). Domyślamy się, że eliminacja ta dotyczyła wyłącznie STOART, ponieważ, jak wynika z materiałów Targów swoisty monopol ZPAV nie dotyczy pozostałych działających w obszarze muzyki OZZ, takich jak SAWP i ZAiKS.

Jak dotąd nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska Agory w tej sprawie, niemniej zbulwersowani jesteśmy tym dosyć oczywistym przejawem agresywnej polityki dyskredytowania naszej organizacji, jakiemu pod wpływem ZPAV zdaje się ulegać Agora S.A.. Organizatorzy Targów określają cel imprezy jako "stworzenie platformy komunikacji i współpracy dla przedstawicieli polskiego i międzynarodowego przemysłu muzycznego oraz promowanie osiągnięć polskich artystów i producentów i prezentowanie nowych technologii z branży muzycznej". Z punktu widzenia STOART - organizacji, której uniemożliwia się udział w targach, owa "platforma komunikacji i współpracy" jest z samej zasady pojęciową aberracją, skoro klasyfikuje polskie organizacje zbiorowego zarządzania na te godne dostąpić zaszczytu udziału w Targach i te pozostałe.

Zarząd i Biuro Wykonawcze STOART starają się konsekwentnie realizować politykę konstruktywnej i pozytywnej promocji. Unikaliśmy relatywizowania naszych osiągnięć w stosunku do działań innych organizacji. W toczącej się od kilkunastu miesięcy procedurze wskazania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizacji upoważnionej do prowadzenia czynności inkasa na polu publicznego odtwarzania, STOART konkuruje ze ZPAV, ale nigdy nie posunął się do stosowania metod niegodnych używania określenia "kultura". Natomiast znamienne jest, że większość publicznych wypowiedzi (publikacji) ZPAV w tej sprawie, także tych kierowanych w toku postepowania do organu nadzorującego, cechuje fałsz i agresja wobec STOART. Prowokowane publikacje prasowe i korespondencja ZPAV nieustannie rozpowszechnia informacje nieprawdziwe i szkalujące naszą organizację.

Szkoda, że instrumentem tej kampanii stała się także, pożyteczna skądinąd idea organizacji dużej imprezy muzycznej, takiej jak Targi Muzyczne - CO JEST GRANE.