Powrót

Tarcza Antykryzysowa 6.0

16 grudnia 2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 6.0 (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca m.in. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19), przewidująca wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z określonych sektorów, w tym sektora kultury. Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną wg PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, m.in. kodami: 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych, w tym działalność orkiestr, zespołów muzycznych i indywidualnych artystów), 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) oraz 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych). 

Na warunkach określonych w przepisach, przedsiębiorcy mogą się ubiegać m.in. o:

  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł na jednego pracownika (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) przez okres 3 miesięcy (art. 15 gga – wchodzi w życie 19 grudnia 2020 r.);
  • wypłatę dodatkowego, jednorazowego świadczenia postojowego (tj. dla osób, które już wcześniej skorzystały z takiego świadczenia) w wysokości maksymalnie 2080 zł (art. 15zs1 i 15zs– wchodzi w życie 30 grudnia 2020 r.);
  • jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów (art. 15zze– wchodzi w życie 19 grudnia 2020 r.);
  • zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. (art. 31zo ust. 10 i art. 31zp – wchodzi w życie 30 grudnia 2020 r.).

 Natomiast artyści wykonujący umowę cywilnoprawną będą mogli ubiegać się o:

  • dodatkowe, jednorazowe świadczenie postojowe (art. 15zs3), przy czym ten przepis wejdzie w życie dopiero 15 stycznia 2021 r.;
  • zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. należnych z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej zawartej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. (art. 31zy14)