Powrót

Ważny krok w kierunku ochrony praw artystów on-line

12 września Parlament Europejski przegłosował projekt Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Z zadowoleniem odnotowujemy, że przyjęto zasadę zobowiązującą Państwa członkowskie do zapewnienia artystom wykonawcom godziwego i proporcjonalnego wynagrodzenia za korzystanie z ich pracy on demand. To wyraźny sygnał przeciwko dotychczasowym praktykom nabywania praw do artystycznych wykonań za jednorazową opłatą. 

 

Obecnie projekt wkracza w fazę dalszych prac i negocjacji w ramach instytucji europejskich, które rozstrzygną o ostatecznym kształcie proponowanej Dyrektywy.