Powrót

Wyrok NSA w sprawie decyzji o wyznaczeniu “jednego inkasenta” na polu odtworzeń publicznych

Z przyjemnością informujemy, że 21 czerwca br odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który prawomocnie oddalił skargę kasacyjną SAWP w sprawie wyznaczenia STOART jako jednego inkasenta wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie.

Tym samym Sąd potwierdził prawidłowość decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyznaczeniu STOART jako jednego inkasenta.