A.Mason
Powrót

Z żalem i bolesnym poczuciem przedwczesnej straty żegnamy naszego Przyjaciela Bogusia Kulika – członka Zarządu ZAW STOART

Bogusław Kulik, który nagle opuścił nas wczoraj, był znakomitym perkusistą, związanym od wielu lat z zespołami Polskiego Radia – przede wszystkim Studiem S1 Andrzeja Trzaskowskiego, także z Duetem MAREK i VACEK. Członek OLD TIMERS przez całe swoje zawodowe życie wspierał swoim kunsztem najważniejsze sekcje rytmiczne współpracujące z wieloma najwybitniejszymi solistami i zespołami. Z żarliwością poświęcił się także pracy dydaktycznej i pedagogicznej kształcąc wielu młodych perkusistów. Boguś odszedł od nas nagle w trakcie kolejnej trasy koncertowej.

Był dla wielu z nas wzorem taktu, skromności i koncyliacji – artystą udowadniającym na co dzień, że życie na estradzie można łączyć z ogromną kulturą i dobrocią.

Składając Rodzinie głębokie wyrazy współczucia, żegnamy Cię Przyjacielu!

Zarząd i Biuro Związku Artystów Wykonawców STOART