Powrót

Zebrania wyborcze delegatów STOART

ak informowaliśmy w sierpniu br. wszystkich p.t. Członków Zwyczajnych ZAW STOART w treści imiennych zawiadomień, w dniach 8, 9 i 10 grudnia 2014, w Hotelu GROMADA CENTRUM w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 odbędą się Zebrania Wyborcze Delegatów STOART. Zebrania zaplanowano w następującym porządku: 
 

  1. Konwent klasyka - w dniu 8 grudnia 2014 (poniedziałek), o godz. 16.00
  2. Konwent jazz - w dniu 9 grudnia 2014 (wtorek), o godz. 13.00
  3. Konwent rozrywka - w dniu 10 grudnia 2014 (środa), o godz. 13.00


Przypominamy Koleżankom i Kolegom - Członkom STOART, że w związku z przepisem § 37 ust. 2 w Zebraniach Wyborczych Delegatów mogą wziąć udział wszyscy Członkowie Zwyczajni STOART, którzy swoje prawa członkowskie nabyli na podstawie przepisów § 14 i § 61 Statutu STOART przed 8 listopada 2014 r..
O przynależności do grupy konwentowej "klasyki", "jazzu" lub "rozrywki" decydowały oświadczenia złożone w treści Zobowiązań Organizacyjnych bądź, w przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 37 ust. 7 Statutu STOART, w treści stosownej deklaracji załączonej do wysłanego w sierpniu br. pisma informującego o terminie i miejscu Zebrań Wyborczych Delegatów.
Informujemy także, że obowiązujące w STOART Statut i regulaminy nie zezwalają na refundację uczestniczącym w Zebraniach Wyborczych Delegatów kosztów podróży.

Przewidzieliśmy natomiast skromny poczęstunek dla uczestników Zebrań.
Prosimy o liczny udział Członków naszej Organizacji w Zebraniach.

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART