Powrót

Żegnamy Jana Krenza

Z żalem i poczuciem wielkiej straty dla polskiej kultury muzycznej żegnamy jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów – Jana Krenza, który odszedł 15 września 2020 roku w wieku 94 lat.

Ten nestor polskiej dyrygentury prowadził najświetniejsze zespoły symfoniczne na całym świecie w tym Orkiestrę Filharmonii Berlińskiej, Królewską Orkiestrę Concertgebouw, czy Orkiestrą Tonhalle w Zurychu. Był długoletnim Dyrektorem Narodowej (wówczas Wielkiej) Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, z którą występował na największych europejskich i światowych festiwalach. Osiągając z WOSPR najwyższy europejski poziom, propagował twórczość polskich kompozytorów Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Panufnika, Aleksandra Tansmana, Henryka Mikołaja Góreckiego i wielu innych.

Sam również tworzył własne utwory symfoniczne i kameralne. Był także autorem muzyki do ważnych filmów rodzącej się polskiej szkoły filmowej m.in. Andrzeja Wajdy i Andrzeja Munka.

Jan Krenz pozostawił światowej fonografii swoje interpretacje zarejestrowane dla najbardziej znanych wydawców płytowych.

Związek Artystów Wykonawców STOART i wielu jego członków – polskich artystów będzie o Tobie Maestro pamiętać!

Żegnamy Jana Krenza
Fot. Jan Zegalski