Powrót

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów STOART dokonało wyboru nowych władz rozpoczętej tego właśnie dnia VI kadencji (2015-2020).

Informujemy, że obradujące w Warszawie, w dniu 22 lutego 2015 r. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów STOART dokonało wyboru nowych władz rozpoczętej tego właśnie dnia VI kadencji (2015-2020).

Skład nowo wyłonionych organów STOART:

Zarząd:

Przewodniczący - Jan Drozdowski
Sekretarz - Wincenty Krawczyk
Skarbnik - Tomasz Warowny
Z-cy przewodniczącego - Zbigniew Konopczyński i Krzysztof Szczepański
Z-cy sekretarza - Joanna Pawlak i Zygfryd Sekuła
Z-cy skarbnika - Ewa Dubis-Kaczmarek i Bogdan Kulik

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Krzysztof Trzcionkowski
Sekretarz - Jerzy Stelmaszczuk
Z-ca przewodniczącego - Jan Aniołek
Z-ca sekretarza - Ryszard Bąk
Członek - Michał Król

Władzom STOART gratulujemy wyboru i życzymy wytężonej i owocnej pracy służącej wszystkim Członkom naszej organizacji.